NO Open Mah Jongg Play

There will be NO Mah Jongg play on Monday, September 2 and Monday, September 9. Regular Open Mah Jongg Play will resume on Monday, September 16.